ارائه خدمات مدرن گلدوزی دیجیتال به سراسر ایران(جزئی و کلی) گلدوزی آرم لباس شرکت ها، مدارس، کارخانجات، بیمارستانها و ... گلدوزی انواع لباس کار و تیشرت گلدوزی انواع پارچه طراحی و ارائه طرح های گلدوزی اختصاصی